O nas

O nas

Zgodovina

Naši začetki segajo v leto 1995, ko smo iz štale pri hiši umaknili telice, ker smo na polju sezidali nov hlev za 20 telic. Tako je star hlev s tem pridobil kapaciteto za 16 krav molznic. Leto zatem je zaživela nova mala sirarna.  Ključen trenutek se je zgodil v začetku leta 2001, saj smo iz hleva ob hiši preselili krave na novo lokacijo. Tako smo pridobili dodaten prostor za 32 krav molznic in 10 teličkov. Leta 2002 so bili prostori starega hleva ob hiši prenovljeni v sodobno sirarno, istega leta pa smo tudi zadnjič gnali krave molznice na planino. Od takrat do danes smo še dvakrat širili in prenovili do današnje sodobno opremljene podobe. V letu 2008 je hlev dobil današnjo sodobno podobo z opremo za prosto rejo, robotsko molžo, da imajo krave udobje, mi pa lažje delo.  S to širitvijo smo pridobili prostora za sto glav živine, od tega za kar 55 krav molznic. Izgradnja sušilnice za suhe bale in senike za spravilo le teh smo izvedli v letu 2018, naslednje leto pa smo zgradili še boksa za telice. Skozi vsa ta leta smo prišli do današnje podobe kmetije.

Čreda

Na naši kmetiji se ukvarjamo s sonaravnim kmetovanjem in si s tem prizadevamo ohraniti pokrajino takšno kot je tudi za naše potomce. Naša glavna panoga je govedoreja in predelava mleka v mlečne izdelke.

Certifikat brez GSO in izbrana kakovost potrjujejo kakovost izdelkov. Uspeh je rezultat dobrih naravnih pogojev v dolini, tradicije in sodobnih pristopov, kot je robotska molža.

Na kmetiji, v sodobnem hlevu proste reje, redimo krave molznice, sivorjave pasme in plemenske telice. Plemenske telice se v poletnih mesecih pasejo na visokogorskih pašnikih, krave molznice pa ostajajo doma in so krmljene s senom in svežo travo.

Certifikat

Naši izdelki so tako višje kvalitete, s tem pa smo poskrbeli, da bo kupec z uživanjem naših proizvodov   skrbel tudi za svoje dobro počutje in zdravje.

Že vrsto let krmimo živali z krmo, ki ne vsebuje GSO (vsa krma in vsi dodatki izdelkov ne vsebujejo  gensko spremenjenih organizmov), sedaj pa smo to tudi potrdili s certifikatom.

Izbrana kakovost Slovenija je certifikat s katerim zagotavljamo kvaliteto naših surovin in hitrost predelave le teh.

Sirarstvo Kramar je v ta projekt vložila veliko truda in investirala veliko sredstev. V korist vsem našim kupcem, se bomo tudi v bodoče trudili zagotavljati tako visoko kakovost naših izdelkov.

Mlekomat

Mlekomat in mlečni distributer sta vam na razpolago 24 ur na dan vse dni v letu. Na mlekomatu si lahko postrežete s svežim surovim, polnomastnim mlekom. Krave niso krmljene s silažo, ampak le s svežo travo in suhim senom. Takšno mleko vsebuje več linolenske kisline, ima več vitamina A, B1, B2, E, ima pa tudi boljšo maščobno kislinsko sestavo. v mlečnem distributerju pa najde vsak nekaj zase. Tu so vam na razpolago jogurti različnih okusov, sir Kramar ter siri z dodatki, sirotka, skuta, pa seveda steklenice, v katere si lahko natočite domače sveže mleko. Nahaja se v industrijsko nakupovalnem središču, ob trgovini Medicus Partner, Pod klancem 3, v Tolminu.